Tina Kadoic

Tina Kadoić profesionalna je video i foto producentica iz Zagreba.
Bavi se snimanjem i montažom visokokvalitetnih kratkih filmova i reklamnih videa te fotografiranjem. Iskustvo je stekla učeći od vodećih svjetskih imena u Londonu na višemjesecnoj edukaciji u London Academy of media, Film and TV od kuda nosi svoju diplomu za scenarista zatim u Brasovu (Rumunjska) gdje je pohađala višetjednu filmsku radionicu, u Litvi na međunarodnoj producentskoj radionici te u suradnji sa performerima izvedbenih umjetnosti već osmu godinu zaredom. Kontinuirano proširuje svoju mrežu suradnika i paletu vještina te organizacije kreativnih evenata te pisanje scenarija za iste.

Saznaj više na:  www.tinakadoic.com  LINKEDIN   INSTAGRAM